Scouting Alphen Online

De Stanislaskostka Groep

1 juli 2017
door Martlin de Swart
Geen reacties

Wie wil er in 2018 de nieuwe voorzitter (m/v) van Scouting Alphen worden?

Sinds 2011 hanteer ik met plezier de voorzittershamer van Scouting Alphen, maar nu vind ik de tijd gekomen dat er nieuw bloed door de aderen gaat stromen.
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van zowel de groepsvereniging als de beheerstichting van Scouting Alphen.
De voorzitter zit zowel de groepsraad als de bestuursvergadering voor, elke maand is het om en om groepsraad of bestuursvergadering.
De voorzitter is de eerste contactpersoon voor externe organisaties zoals de gemeente en andere verenigingen. De voorzitter vertegenwoordigt Scouting Alphen bij officiële
gelegenheden zoals de dodenherdenking. De voorzitter regisseert de kaderleden in de uitvoering van hun taken op een positief stimulerende manier. Indien er gehandhaafd moet worden, zowel intern als extern, is de voorzitter het eerste aanspreekpunt. Het regiobestuur nodigt de voorzitter enkele malen per jaar uit voor de regioraad. Het bezoek van de nieuwjaarsreceptie door de voorzitter (met nog andere leden) van Scouting Alphen wordt op prijs gesteld.
Maar het belangrijkste is: “Geef er je eigen draai aan”. In principe wil ik stoppen per 1 januari 2018, maar in overleg sta ik een langere overgangsperiode niet in de weg.
Scouting Alphen is een gezonde vereniging met enthousiaste leden en kaderleden die in de gemeenschap gezien mag worden, het is dankbaar om voor deze vereniging de
voorzittershamer te hanteren.
Heb je interesse mail me dan en geef me voldoende informatie om het met de overige bestuursleden te overleggen.
Met vriendelijke groet,
Kees Vromans
Voorzitter Scouting Alphen
keesvromans  @hetnet.nl.
Scouting Alphen

16 juli 2013
door m.olislaegers
Geen reacties

Rabobank Clubkascampagne

Scouting Alphen heeft deelgenomen aan de Rabobank Clubkascampagne. De Rabobank heeft deze actie in het leven geroepen omdat zij graag een bijdrage leveren in het leefbaar en vitaal houden van de samenleving. Dit doen zij door lokaal verenigingen te steunen. In april jl. werden alle leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie benaderd om hun stemmen uit te brengen op hun favoriete vereniging. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven: Scouting Alphen heeft maar liefst 224 stemmen ontvangen. Tevens hebben we een extra prijs gewonnen door het onderstaande promotiefilmpje dat we gemaakt hebben.

Knipsel